Ventilatie is comfort

Als het om ventilatie gaat mag u gerust kieskeurig zijn. Natuurlijk is ventilatie maar één van de vele elementen die bij het tot stand komen van een ontwerp van een woning of utiliteitsruimte een rol spelen. Maar het is wel het element dat in belangrijke mate bijdraagt aan de positieve waardering van het aanwezige comfort door de gebruiker. Uw keuze moet daarom de beste zijn.

Een goede ventilatievoorziening doet onopvallend maar doeltreffend zijn werk. De gebruiker mag

  • niets merken van hinderlijke tocht
  • moet de ruimte altijd als fris ervaren
  • de aanwezige temperatuur als gelijkmatig ervaren.

Bovendien mogen de ventilatievoorzieningen optisch niet al te nadrukkelijk aanwezig zijn maar een logisch onderdeel vormen van het gevelbeeld. Naar onze mening zijn onze Heycop ventilatieroosters de beste keus als het comfort van de gebruiker voorop staat.